najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

ROZWODY i SPRAWY ROZWODOWE ADWOKAT

Prowadzimy skutecznie wszystkie typy spraw rozwodowych, wliczając w to:
- pozwy o zmniejszenie zobowiązań alimentacyjnych
- rozwód bez orzekania o winie małżonków
- ustanowienie rozdzielności majątkowej
- depozyty alimentacyjne
- uzyskiwanie i podwyższanie alimentów
- obniżanie i likwidowanie alimentów
- ustalanie ojcostwa, ugody dotyczące płacenia alimentów
- przesłuchania świadków
- dochodzenie orzeczenia winy rozkładu pożycia
- porady dotyczące wprowadzania rozdzielności majątkowej
- rozwód, separacja, zdrada małżeńska
- pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
- ustalanie zakresu kontaktów z dziećmi
- uznawanie zagranicznych wyroków orzekających rozwód
- udział w mediacjach między małżonkami
- kompleksowa reprezentacja w postępowaniu sądowym
- wszechstronne doradztwo i pomoc prawna
- ustalanie zasad opieki nad dziećmi
- rozwody z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie współmałżonka
- rozwiązywanie problemów związanych z majątkiem i podziałem majątku
- rozwiązywanie i stwierdzanie nieważności sakramentu małżeństwa a rozwód cywilny
- rozwiązywanie problemu upadłości małżonka a obowiązku alimentacyjnego
- konkubinat
- sprawa rozwodowa w przypadku małżonka za granicą
- długi zaciągnięte przez małżonków przed rozwodem
- uniważnienie małżeństwa
Do każdej sprawy adwokat podchodzi sumiennie, indywidualnie i rzetelnie. Jeśli chcesz się rozwieźć, ale nie wiesz od czego zacząć zgłoś się do naszej kancelarii.

Wykonujemy ocenę obecnej sytuacji rodzinnej, proponujemy strategię dalszych kroków i postępowania z uwzględnieniem realnych możliwości osiągnięcia oczekiwanych przez Państwa celów. Jeśli potrzebują Państwo pomocy lub porady, zapraszamy do kontaktu.

Orzeczenie rozwodu będzie dopuszczalne, jeśli sąd uzna że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozpadowi, a relacje między małżonkami nie mają już podłoża ani gospodarczego, ani cielesnego ani duchowego. Wspólnym pozyciem można nazwać istnienie łączności psychicznej, pozytywnych uczuć takich jak szacunek, zaufanie czy miłość. Jeśli chodzi o relacje gospodarcze - chodzi o posiadanie wspólnego domu, zamieszkiwanie razem, prowadzenie wspólnej dzialałności gospodarczej.

Niedopuszczalne jest orzekanie rozwodu, jeśli w jego wyniku ucierpiałyby małoletnie dzieci małżonków, lub też rozwód miałby być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub gdy winny rozpadu małżeństwa żąda rozwodu bez zgody drugiego małżonka. Dlatego każda sytuacja musi być wcześniej indywidualnie oceniona, tak by realnie ocenić możliwości rozwiązania.

Do złożenia pozwu o rozwód/separację potrzbne będą dokumenty: odpis aktu małżeństwa, odpisy urodzin dzieci, przedstawienie sytuacji rodzinnej i materialnej (potwierdzenia o wysokości aktualnych zarobków / oświadczenia o braku pracy / zaświadczenia z opieki społecznej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola dzieci, obdukcje lekarskie, faktury za zakupy i wydatki na utrzymanie domu, odpisy wcześniejszych wyroków sądu.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK AL. ST. ZJEDNOCZONYCH 72 LOK. 237, 10-TE PIĘTRO, 04 - 036 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40