najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

SEPARACJA

Jest to sytuacja, w której małżonkowie postanawiają zakończyć wspólne pożycie małżeńskie, ale w świetle prawa nadal pozostają w związku małżeńskim. Separację można (upraszczając) określić mianem „ograniczonego rozwodu” ze względu na fakt, iż pomiędzy rozwodem a separacją istnieją pewne znaczące różnice.

Podobnie jak rozwód, separacja prawna jest orzekana przez Sąd.

Separacja może zostać orzeczona zarówno na zgodny wniosek obojga małżonków, jak i na żądanie jednej ze stron.

Ze względu na fakt, iż sytuacja każdej osoby poszukującej pomocy prawnej jest inna, przedstawione powyżej informacje mogą nie spełniać warunków każdej sytuacji. W związku z tym, celem uzyskania jak najbardziej adekwatnej porady prawnej w konkretnej sprawie zapraszam do nawiązania kontaktu z kancelarią i umówienia się na spotkanie z adwokatem.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40