najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

ROZWÓD

Rozwód jest to jeden ze sposobów formalnego ustania małżeństwa między stronami. Niezbędne jest zaistnienie dwóch przesłanek tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między stronami. Jednak prowadząc postępowanie rozwodowe Sąd bierze pod uwagę również dobro małoletnich dzieci, jeśli strony je posiadają oraz zasady współżycia społecznego.

  1. Z ORZEKANIEM O WINIE – zasadą jest, że w wyroku rozwodowym Sąd orzeka o tym, kto ponosi winę za rozpad związku małżeńskiego; Sąd może orzec, że winę ponoszą obydwie strony lub tylko jeden z małżonków. Orzeczenie o winie ma przede wszystkim znaczenie w sytuacji, gdy którakolwiek ze stron kieruje roszczenia alimentacyjne wobec drugiego małżonka.

  2. BEZ ORZEKANIA O WINIE – przeprowadzenie postępowania w ten sposób jest możliwe w dwóch przypadkach: gdy strony złożą wspólny wniosek w tym zakresie lub gdy niemożliwe jest ustalenie kto ponosi winę za rozpad małżeństwa – wówczas zaniechanie o orzekaniu w przedmiocie winy wywołuje taki skutek, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40