najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

ROZLICZENIE PO ROZWODZIE WYDATKÓW I NAKŁADÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE MAŁŻEŃSTWA

W trakcie trwania małżeństwa zdarza się, że małżonkowie czynią pewne wydatki z majątku wspólnego na swoje własne majątki. Jednak podczas podziału majątku małżonek, może zwrócić się do tego małżonka, który taki nakład do majątku odrębnego uzyskał, by zwrócił pieniądze stanowiące majątek wspólny. Jedyną sytuacją, kiedy małżonek będzie zwolniony z obowiązku zwrotu tych wydatków i nakładów, jest taka, gdy drugi małżonek dokonał ich po to, aby zaspokoić potrzeby całejrodziny (takie nakłady nie podlegają zwrotowi).

Zwrot, co do zasady jest rozliczany i dokonywany przy przeprowadzaniu postępowania o podział majątku wspólnego małżonków. W przypadku, gdy dobro rodziny wymaga zasądzenia wcześniejszego zwrotu Sąd może nakazać zwrot wydatków i nakładów przed dokonaniem ostatecznego podziału majątku wspólnego.

Ze względu na fakt, iż sytuacja każdej osoby poszukującej pomocy prawnej jest inna, przedstawione powyżej informacje mogą nie spełniać warunków każdej sytuacji. W związku z tym, celem uzyskania jak najbardziej adekwatnej porady prawnej w konkretnej sprawie zapraszam do nawiązania kontaktu z kancelarią i umówienia się na spotkanie z adwokatem.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40