najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

Pozwy rozwodowe - przykłady treści w uzasadnieniach

W czasie trwania małżeństwa niejednokrotnie dochodzi do sytuacji potencjalnie mogących wywołać ustanie zawartego związku. Obie strony mimo starań prowadzących poprawę wzajemnych relacji często dochodzą do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie jednak tylko i wyłącznie rozwód.

Czym można uzasadnić pozew o rozwód?
- ustaniem pożycia małżeńskiego
- przemocą fizyczną i psychiczną
- nie wywiązywaniem się ze zobowiązań finansowych względem dzieci
- alkoholizmem lub chorobami psychicznymi, które w znaczący sposób zagrażają partnerowi a także dzieciom

Przykładowo w uzasadnieniu pozwu o rozwód podaje się:
- informacje, czy małżonkowie posiadają dzieci z obecnego związku
- informacje, czy małżonkowie posiadają dzieci ze związków pozamałżeńskich
- kto nabywa prawa do wyłącznej opieki nad dziećmi
- w jakim zakresie partner nie wywiązywał się ze zobowiązań
- czy partnerzy próbowali naprawić zaistniałą sytuację oraz jakie są tego skutki
- dlaczego wnioskuje się o rozwód: czy miała miejsce zdrada, czy na przykład w związku zaistniała trwała przemoc fizyczna lub psychiczna
- czy małżonkowie mają wspólne źródło dochodów
- czy małżonkowie mieszkają razem, jeśli nie to od jakiego czasu
- jeśli powód/powódka nie są w stanie samodzielnie się utrzymać to należy wnioskować o przyanie alimentów

Zadaniem adwokata będzie:
- przygotowanie wniosku o pozew, z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie
- podanie przykładów świadczących o ustaniu pożycia małżeńskiego
- złożenie wniosku o nieważność majątkowej umowy małżeńskiej
- złożenie wniosku o zwrot długów, które zostały spłacone tylko przez jednego małżonka
- doradztwo obu stronom w zakresie podziału majątku, rozwiewanie wszelkich wątpliwości prawnych, pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, reprezentacja w sądzie

Przykładowe wzory:
- Pozew o rozwód bez orzekania o winie małżonka
- Pozew o rozwód z orzeczeniem winy pozwanego
- Odpowiedź na pozew o rozwód 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK AL. ST. ZJEDNOCZONYCH 72 LOK. 237, 10-TE PIĘTRO, 04 - 036 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40