najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

USTALENIE NIERÓWNYCH UDZIAŁÓW W MAJĄTKU BYŁYCH MAŁŻONKÓW

Zasadą jest, że udziały małżonków w majątku są równe. Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może wnosić o zróżnicowanie tych udziałów. Wówczas takie rozstrzygnięcie zapada po uwzględnieniu przez Sąd stopnia przyczynienia się każdego z małżonków do powstania wspólnego majątku.

Jeśli osobą zarabiającą w małżeństwie był tylko jeden z małżonków nie oznacza to automatycznie, że osoba pozostająca w domu od razu będzie stawiana na „straconej” pozycji, ponieważ zgodnie z przepisami prawa, Sąd uwzględni również nakład osobistej pracy poczynionej w związku z wychowaniem dzieci (jeśli małżonkowie je posiadają) oraz z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Ze względu na fakt, iż sytuacja każdej osoby poszukującej pomocy prawnej jest inna, przedstawione powyżej informacje mogą nie spełniać warunków każdej sytuacji. W związku z tym, celem uzyskania jak najbardziej adekwatnej porady prawnej w konkretnej sprawie zapraszam do nawiązania kontaktu z kancelarią i umówienia się na spotkanie z adwokatem.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40