najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Zarówno prawem, jak i obowiązkiem każdego rodzica i dziecka jest utrzymywanie wzajemnych kontaktów ze sobą. Pod pojęciem kontaktu kryją się nie tylko spotkania i odwiedziny, ale również porozumieniawanie się za pomocą listów, korespondencji elektronicznej (maile, smsy, skype).

W przypadku gdy toczy się postępowanie rozwodowe, a strony mają małoletnie dzieci wówczas w wyroku rozwodowym Sąd najczęściej orzeka nie tylko o władzy rodzicielskiej, ale także o kontaktach z dziećmi.

W takim postępowaniu rodzice mogą złożyć wspólne porozumienie, które Sąd weźmie pod uwagę wydając wyrok. Przy wypracowaniu wspólnie takiego porozumienia może pomóc mediator bądź profesjonalny pełnomocnik (adwokat, radca prawny).

Ustalenie kontaktów bardzo często dotyczy nie tylko wyznaczenia konkretnych dni i godzin widywania się rodzica z dzieckiem, ale również zawiera regulacje dotyczące spędzania ferii, wakacji, czy najważniejszych świąt z dzieckiem.

Polskie przepisy prawne pozwalają także wszcząć odrębne postępowanie w zakresie ustalenia kontaktów z dzieckiem. Należy zaznaczyć, iż w szczególnych przypadkach takie postępowanie może być wszczęte również przez innych członków rodziny, np. przez dziadków czy rodzeństwo.

Sąd rozstrzygając od kontaktach rodzica z dzieckiem bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka, ale również jego rozsądne życzenia w tym zakresie, jeśli dziecko jest w stanie je wyrazić. Sąd kierując się dobrem dziecka, w przypadku realnego zagrożenia tej wartości może również ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem bądź ostatecznie zakazać takich kontaktów.

Polski system prawny przewiduje również możliwość ustalenia opieki naprzemiennej, tj. opieki, która będzie sprawowana przez każdego z rodziców naprzemiennie przez określony czas w miejscu zamieszkania rodzica, który w danym momencie będzie sprawował tę opiekę nad małoletnim.

Ze względu na fakt, iż sytuacja każdej osoby poszukującej pomocy prawnej jest inna, przedstawione powyżej informacje mogą nie spełniać warunków każdej sytuacji. W związku z tym, celem uzyskania jak najbardziej adekwatnej porady prawnej w konkretnej sprawie zapraszam do nawiązania kontaktu z kancelarią i umówienia się na spotkanie z adwokatem.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40