najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

ALIMENTY NA DZIECI

  • USTALENIE – rodzice są obowiązani do płacenia alimentów na utrzymanie dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba, że dochody z majątku dziecka (jeśli taki posiada) wystarczają na pokrycie kosztów związanych z jego życiem. Alimenty są ustalane przez Sąd. W określonych sytuacjach rodzice mogą się uchylić od obowiązku płacenia alimentów. Obowiązek ten ciąży na rodzicach od momentu narodzin dziecka do chwili jego usamodzielnienia się. Nie należy jednak tego mylić z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie ustala górnej granicy wieku, której przekroczenie powoduje zwolnienie rodziców z obowiązku alimentacyjnego.

  • OBNIŻENIE/PODWYŻSZENIE – Wysokość alimentów jest ustalana przez Sąd w oparciu z jednej strony o potrzeby dziecka (uzasadnione koszty jego utrzymania), a z drugiej strony przy uwzględnieniu sytuacji materialnej i możliwości finansowych rodzica, który te alimenty będzie płacił. Ponadto z wiekiem potrzeby dziecka mogą wzrosnąć bądź zmaleć. Podobnie jest w przypadku sytuacji materialnej obowiązanego do alimentacji rodzica – jego warunki finansowe również mogą ulec zmianie, w związku z czym możliwe jest wnioskowanie o zmianę wysokości zasądzonych alimentów, zarówno w kierunku ich obniżenia, jak i podwyższenia.

  • ZABEZPIECZENIE – wniosek o zabezpieczenia płacenia alimentów składa się w sytuacji, gdy wszczyna się/toczy się postępowanie np. rozwodowe, które może trwać kilkanaście miesięcy wówczas jedna ze stron może skierować do Sądu wniosek o zabzpieczenie płacenia alimentów na okres trwania tego postępowania – jeśli Sąd uwzględni wniosek, wówczas druga strona będzie zobowiązana do płacenia określonej kwoty pieniężnej już w czasie trwania tego postępowania.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40