najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

ALIMENTY OD INNYCH OSÓB

Alimenty bardzo często są pojęciem kojarzącym się z obowiązkiem uiszczania cyklicznych opłat związanych z utrzymaniem dziecka. Polski system prawny pozwala jednak na dochodzenie takiego rodzaju świadczeń pieniężnych przez osobę od innych krewnych bądź powinowatych.

Osoby, które zawarły związek małżeński i w nim trwają są zobligowane przepisami prawa do zaspokajania potrzeb rodziny. W sytuacji, gdy zarabiającą osobą jest tylko jeden z małżonków, a drugi poświęca swój czas i energię na zajmowanie się domem i opiekę nad dziećmi i jednocześnie nie otrzymuje żadnego wsparcia finansowego od drugiego pracującego małżonka, to osoba niepracująca może żądać od współmałżonka pieniędzy na zaspokojenie finansowych potrzeb rodziny.

W przypadku rozwodu jedna ze stron również może domagać się alimentów od drugiego współmałżonka. Jednak jest to obwarowane pewnymi okolicznościami, które muszą zostać spełnione.

Po pierwsze, aby rozwiedziony małżonek mógł wysnuć roszczenie o świadczenie pieniężne (tj. alimenty) nie może być uznany przez Sąd za wyłącznie winnego rozpadu związku małżeńskiego. Ponadto musi wykazać, iż znajduje się w niedostatku.

W przypadku gdy jedna ze stron została uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa, wówczas strona niewinna może się domagać alimentów, nawet w sytuacji gdy nie znajduje się w niedostatku.

Sąd zasądzając alimenty bierze pod uwagę sytuację materialną oraz wysokość uzyskiwanych dochodów osoby, która będzie zobowiązana do płacenia alimentów.

W przypadku innych osób obowiązek alimentacyjny obciąża w pierwszej kolejności zstępnych przed wstępnymi tzn. dzieci, wnuki przed rodzicami, dziadkami. Taki obowiązek ciąży również na rodzeństwie.

Obowiązek alimentacyjny nie może zostać odziedziczony przez spadkobierców.

 

Ze względu na fakt, iż sytuacja każdej osoby poszukującej pomocy prawnej jest inna, przedstawione powyżej/poniżej informacje mogą nie spełniać warunków każdej sytuacji. W związku z tym, celem uzyskania jak najbardziej adekwatnej porady prawnej w konkretnej sprawie zapraszam do nawiązania kontaktu z kancelarią i umówienia się na spotkanie z adwokatem.

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40